Havtorn

Havtorn

Havtorn (Hippophaë rhamnoides) är en av de mest karaktäristiska och uppskattade växterna som trivs längs Gotlands dramatiska kustlinjer. Denna robusta bärart har anpassat sig väl till öns unika klimat och karga landskap, där den inte bara överlever utan frodas. Med sina ljusorange till guldgula bär, som sitter tätt intill de taggiga grenarna, erbjuder havtorn en…

Gotlandssippa

Gotlandssippa

Gotlandssippa (Pulsatilla vulgaris ssp. gotlandica) är en särskilt förtrollande växt som hör hemma på den svenska ön Gotland i Östersjön. Denna underart av backsippa, som är unik för Gotland, är en sann symbol för ön och dess unika flora. Dess skönhet och sällsynthet gör den till en älskad och skyddsvärd växt bland botaniker, naturälskare och…

Gotländsk nunneört

Gotländsk nunneört

Gotländsk nunneört (Corydalis gotlandica) är en särpräglad och unik växt som endast återfinns på den svenska ön Gotland i Östersjön. Denna art är en del av släktet nunneörter (Corydalis), som omfattar ett stort antal arter med varierande utseende och habitat. Gotländsk nunneört är särskilt intressant på grund av dess begränsade utbredningsområde och dess anpassning till…

Kajp

Kajp

Kajplök, även känd som sandlök eller Allium scorodoprasum, är en intressant och smakrik växt som tillhör släktet lökar i familjen Amaryllidaceae. Denna växtart är särskilt uppmärksammad för sin förekomst i kustnära områden och sandiga miljöer, där den trivs i det unika ekosystemet. Utseende och egenskaper Kajplök kännetecknas av sina långa, smala och mörkgröna blad samt…

Salmbär

Salmbär

Salmbären är en särskilt fascinerande del av Gotlands naturliga flora, en unik och sällsynt växt som är endemisk för denna ö i Östersjön. Dessa bär, som växer vilt på Gotland, är inte bara kända för sin ovanliga förekomst utan också för sin distinkta och komplexa smakprofil som skiljer sig markant från mer välkända bärarter. Salmbärens…